GLADONNA DES DAZS
1 an- Ladino (crème) & Dona esperanza - pouliche OC ibérique
A vendre 4000 € TTC
Myster d’Ofée
Campeador CSM & Esperanza (Spartacus CSM)
Mirage d’Ofée
1 an- Campeador CSM & Bela-dona (Unicornio do retiro)
A vendre 15000 € TTC
Maverick D’Ofée
1 an -Violino do retiro & Verdade
A vendre ***
Legend d’Ofée
Spartacus CSM & Bela-dona
(Unicornio do retiro)
Layka d’Ofée
Campéador CSM & Verdade